ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ОБЩИ ПРАВИЛА

Внимание! Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на този уебсайт, преди да го използвате и правите поръчки в онлайн магазина! Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт.

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Дона Лазар  ЕООД” / собственник на карнавален магазин “Арлекино“/, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. П.Евтимий №3, ЕИК 200198210, email: arlekinobg@abv.bg  и лицата, ползващи онлайн магазина, находящ се на www.arlekinobg.com. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и www.arlekinobg.com , наричанo понататък  www.arlekinobg.com или Сайта.  Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи на територията на  Република България. Сделките за доставка на артикули, сключени чрез или в резултат от Вашите посещения на нашия Уебсайт, се уреждат от нашите Условия за доставка. www.arlekinobg.com си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като промените влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.

1/ Дефиниции:

„ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия.

„НИЕ” – Дона Лазар ЕООД, собственик на онлайн магазин “Арлекино“,

„САЙТ” – означава уебсайтът, находящ се на адрес: www.arlekinobg.com

„ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин, с адрес : www.arlekinobg.com. предоставящ възможност за закупуване на стоки през Интернет.

„ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

„ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

„ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

„ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя

2/ ОБЩО ОПИСАНИЕ

Карнавален магазин “Арлекино” Ви предлага възможност за бързо, удобно и лесно извършване на онлайн закупуване на харесаните стоки от нашият онлайн магазин, които ще бъдат доставени до посочен от Вас адрес или офис на куриера.  За целта ние Ви предоставяме богат избор от карнавални и подаръчни стоки с  описания, снимков материал и размери.

3/ РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да пазарувате на сайта ни като „Гост” или като „Регистриран потребител”. Регистрирайки акаунт, посредством използването на e-mail, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате, ще имате достъп до история на вашите поръчки и освен това ще получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки. При попълване на електронната форма за регистрация е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯT да предостави пълно и вярно поисканата информация, като полетата отбелязани със звездичка са задължителни, за да се завърши регистрацията.  В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни, www.arlekinobg.com има право да анулира без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил.  След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция “Моят профил”. Адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел “Вашата кошница”. Приема се, че посочения от клиента e-mail при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.

4/  Стоки. Информация.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, е предоставена от производителя или вносителя, на съответната стока. Карнавален магазин „Арлекино” се старае да представи тази информация по възможно най-коректен начин на потребителите си. В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на информиран избор при покупка на продукта. www.arlekinobg.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

5 /  Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Карнавален магазин „Арлекино ”си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.arlekinobg.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

6/  Договор

Договорът за продажба от разстояние между онлайн магазин „Арлекино“ и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на онлайн магазин „Арлекино“. След извършване на поръчката, клиентът получава потвърждение по е-мейл, че поръчката му е приета. Карнавален магазин „Арлекино” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

В случай че клиент е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

– Клиентът не заплати на куриера в момента на доставката.

При всички варианти на плащане, когато:

– Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или не е на посоченият адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните посочени за контакт, за да се договори кога да вземе стоката от офиса на куриера.

7/  Поръчки / ПОКУПКА НА АРТИКУЛ/

За да направите поръчка, е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата. В заявката автоматично се описват вида, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано, без таксата за транспорт. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, предложени на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с arlekinobg.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за приета, при потвърждаване от нас.  В срок до 3 рабoтни дни от получаване на заявката за покупка, ПОТРЕБИТЕЛЯ ще получи e-mail, който ще потвърди получаването на заявката, или ще уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако поръчаният от него артикул е с изчерпана  наличност. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.

8 /Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазин Арлекино стока, като използва по свой избор един от следните начини:

– Наложен платеж : стоката се заплаща при доставка.

–  „Плати после“- този метод  дава възможност на клиентите да плащат своите поръчки  до 15 календарни дни след получаване получаване на стоката без никакво оскъпяване.

Независимо от избрания начин, всички плащания се извършват само в български лева. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера поръчаната стока и му заплаща сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка). В случай, че изберете метода на плащане „Плати после“, при доставката заплащате само цената на доставката. Поръчаните стоки се заплащат до 15 календарни дни след получаване на стоката без никакво оскъпяване. / научи повече тук – www.platiposle.bg/

9 / Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Доставката се извършва в срок от 1  до 5 работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на онлайн магазин „Арлекино“, като ние се стараем да бъдем максимално бързи, ако имате нужда от доставянето на поръчка по-бързо, можете да се свържете с нас и ако имаме варианти за експресна доставка в настоящия момент ние ще ви ги предложим. При извънредни обстоятелства Онлайн магазин „Арлекино” си запазва правото да удължава срока за доставка с до седем работни дни, като своевременно информира потребителя( условията до тук не важат за продукти, при избора, на които е упоменато, че срока за доставка е по-дълъг от стандартния и ще го уточним в потвърждението на поръчката.

При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Карнавален магазин „Арлекино“ или куриера (в случай, че Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или че няма никой на адреса и др.), и невъзможност да се установи контакт с клиента на посочения телефон за контакт, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

10 / Връщане и рекламации на стоки

 1. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право в четиринадесет дневен срок от доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

– Всички продукти трябва да бъдат върнати в оригиналните фабрични ненаранени опаковки. Всички стоки трябва да  бъдат със оригинални и ненаранени етикети и евентуални пломби, целящи да установят евентуалната  употребата на стоката. Стоката трябва да бъдат  без следи от повреда и употреба, да не е изцапана, носена, прана или гладена  и със запазен добър външен вид. Нашият съвет е добре да огледате закупения продукт преди да скъсате етикета.

– Трябва да приложите оригиналната фактура от онлайн магазин Арлекино / Дона Лазар ЕООД/ и  касовата бележка за заплатената от вас сума от куриерската фирма /Еконт / и попълнена бланка за отказ.

– Ако някое от тези условия не е изпълнено, онлайн  магазин Арлекино не може да приеме обратно стоката. Моля, всички клиенти, които се възползват от услугите: Връщане, Замяна, Рекламация, да уведомят куриера, че ни разрешават да отворим върнатите пратки. Ние няма как да се уверим, че сте покрили гореизброените условия, ако нямаме достъп до продуктите. За да можем да бъдем максимално ефективни се нуждаем от Вашата помощ.

– върнати артикули с лош търговски вид ще се считат за неоснователна рекламация и ще се върнат до адрес на подателя за негова сметка.

При коректно връщане на стоката и спазени всички условия по-горе, онлайн магазин „Арлекино“ ще ви възстанови стойността на продуктите, без стойността на куриерската услуга. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Карнавален магазин „Арлекино“, рискът от случайното  повреждане се носи изцяло от потребителя. Онлайн магазин „Арлекино“ ще ви възстанови заплатената сума не по-късно от 30 дни след получаване на стоката обратно. Връщането на парите става по банков път, на посочена от клиента банкова сметка. Вие имате право да замените артикула с друг размер или друг артикул от нашия сайт. Моля направете нова поръчка с желания от вас размер или артикул и отбележете в полето за коментар, че правите замяна. Можете да го направите и като се свържете с нас на  имейл:

arlekinobg@abv.bg  или на телефон : 0877371469

 1. Рекламация – В случай, че купувачът открие явни недостатъци на стоката, той може да поиска смяната и с нова, корекция или връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом откриете дефекта. Срока за разглеждане на рекламации се удължава при условие, че продавача не е получил всички материали, необходими за разглеждане на рекламацията (всички части на стоката, други материали и т.н. описани по-горе). Продавача е задължен да изиска всички нужни материали от купувача в най-кратък срок. От тази дата докато купувачът достави всички нужни материали – срокът за разглеждане на рекламацията се замразява. Замяна извършваме в срок до 30 дни от датата на получаване на върнат артикул, като се стремим, когато това е възможно, срокът да бъде възможно най-кратък. Щом новият артикул е изпратен към Вас ще получите потвърждение по имейл. Възстановяваме стойността на върнат артикул по банков път в срок до 30  дни. За целта моля, попълнете четливо формуляра за рекламация, който можете да изтеглите от  Тук.

– Изпратете артикула/ите до  София, Дона Лазар ЕООД, бул. Патриарх Евтимий 3, партер, ап.1, като поемете куриерските такси за изпращане, отбележете разрешаване на преглед на съдържанието и запазите товарителницата.

Замяната  или корекцията ще бъде извършена до един месец, считано от деня, в който са предоставени стоката и документите, съгласно чл. 112 и чл. 113 от ЗЗП. В случай че клиентът избере да замени продуктът с друг, транспортните разходи по изпращането на нов продукт са за сметка на онлайн магазин „Арлекино“. В случай, че клиентът иска да получи парите си обратно, това ще стане по  банков път, на посочена от клиента банкова сметка в срок до 30 дни.

11 / Защита на личните данни

Информация за собственика на уеб сайта

Сайтът arlekinobg.com се управлява от фирма “Дона Лазар” ЕООД, регистрирана в Търговския Регистър ЕИК: 200198210, адрес: България, София, бул П.Евтимий №3, телефон: +359877371469

Въведение

За нас доверието и сигурността на клиентите ни е от първостепенно значение, затова обръщаме сериозно внимание на защитата на личните Ви данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. “Дона Лазар”, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Дона Лазар“  не обработва такава специфична информация за Вас.

Поверителност на лични данни

“Дона Лазар”  в качеството си на администратор на лични данни предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни, обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR.

“Дона Лазар”  в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят доброволно при посещение на нашия уебсайт и/или при извършване на покупки или на услуги от нас, в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен Ви от Вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове.

– При регистриране на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес;, телефона Ви адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви –името Ви, електронен адрес и парола;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

– Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително: името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;

– За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;

– Когато споделяте изпращате продукти за подарък, “Дона Лазар” може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

-За изпращане на съобщение в нашия чат: електронен адрес, вашето име

Отговорност на потребителя е да съхранява данните си за достъп(емейл и парола) и в случай на необходимост трябва да уведоми админстрацията за неоторизиран достъп чрез потребителския акаунт.

На страницата на профила си, потребителят може да променя личната информация. Администрацията не е отговорна по никакъв начин за достоверността на въведената информация.

– ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Дона Лазар са:

– Дейности по управление на електронния ни магазин:

— Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на основание сключването на договор;

— Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

– Обработка на поръчки:

Част от личната информация се споделя с фирми, при условията на споразумения за поверителност, за обработване, финансово-счетоводна дейност, доставяне и плащане на поръчки. Тези доставчици могат да имат достъп само до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

– Статистика и анализ

– Техническа поддръжка и сигурност

С цел добра работа на сайта, сигурност на информацията и предотвратяване на злоуптреби, оторизирани технически фирми могат да имат достъп до личните данни.

– Изпращане на информационен бюлетин

Нашият информационен бюлетин се изпраща само на записалите се за него потребители. Данните не се споделят във вътрешната система на сайта или с трети страни.

Всеки потребител може да се отпише във всеки момент от получаването му.

Потребителите следва да се свържат с администрацията на сайта с имейл  office@arlekinobg.com и след потвърждение на имейла, ще бъдат отписани.

–  Контакт с нас, обаждане по телефон, уведомяване за наличност на стока

Данните получени при комуникация със служителите на сайта се ползват само за нуждите, за които са получени.

–  За да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в прави Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на карнавален магазин Арлекино, на основание легитимния интерес;

– Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви с условията и политиката ни.

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако установим, че сме събрали такава, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията незабавно.

Ние не събираме и не обработваме чувствителни и биометрични данни, както и други такива несвързани с основната ни дейност, както и предоставени ни от трети лица или от публични регистри.

Права на лицата, чиито лични данни се обработват

Ние уважаваме вашето право на достъп и контрол на вашата информация и ще отговорим на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната ви информация.

 1. Право на достъп до и право на прозрачна информация
 2. Право на коригиране на личните данни
 3. Право на изтриване на личните данни( забравяне)
 4. Право на ограничаване на обработването
 5. Право на преносимост на данните
 6. Право на възражение
 7. Право за оспорване на автоматичната обработка
 8. Оттегляне на съгласието
 9. Право да се обръщате с жалба към надзорния орган
 10. Право на уведомяване на субекта на лични данни при пробив

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи „Дона Лазар“ може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на фирмата или помагат на Дона Лазар в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им

За случаите, в които Дона Лазар споделя информация за Вас с трети лица – куриери- партньори на Дона Лазар, който също са администратори на лични данни и те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Дона Лазар да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Съхраняване личната информация

Ние ще задържим предоставената ни от вас лична информация за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата ни политика за защита на личните данни, или ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

Личните данни се съхраняват на сървърите на сайта, на територията на Европейския съюз. Никакви данни не се съхраняват извън Европейския съюз.

Сигурност

Ние взимаме технически, административни и физически мерки за сигурност,  за да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Служителите ни са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Всички посочени по-горе контрагенти са в договорни отношения с нас и имат задължението да не разкриват наша информация. Те също са регистрирани като администратори и като обработващи лични данни и носят отговорност за опазването й.

Разкриването на каквато и да е лична информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират такава при спазване на нормативно установения ред.

Как използваме файловете с “бисквитки”?

“Бисквитките” или така наречените “кукита” (Cookies) са малки файлове, които се съхраняват чрез браузъра на вашето устройство, когато посещавате сайтове в интернет. Основната цел на “бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем. Ние използваме тази технология в сайта с цел да улесним посетителите и да подобрим ползваемостта на сайта. При тези процеси не се съхраняват никакви лични данни, и на практика е невъзможно чрез “бисквитките” да бъде идентифициран отделен посетител като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от “бисквитки” обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на сайта, което ни позволява да подобряваме неговата функционалност, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

В сайта използваме частично вградено съдържание от други уеб сайтове, например от Facebook, YouTube, Google и др.. В тази връзка е възможно на вашето устройство да бъдат складирани “бисквитки” от въпросните чужди сайтове, върху които ние нямаме контрол и по никакъв начин не бихме могли да използваме. Това са т. н. “бисквитки” на трета страна.

Всички браузъри разполагат с функционалност за управление на “бисквитките”. Обикновено в настройките на съответния браузър можете да намерите инструменти, чрез които да изтриете бисквитките изцяло или частично, да забраните тяхното получаване или да настроите специален режим на работа в това отношение. Имайте предвид, че ако блокирате получаването на “бисквитки” или ги изтриете, това ще повлияе негативно върху работата на сайта и той ще стане частично неизползваем за Вас.

Други технологии

– Web server logs: Нашят сървър събира автоматично данни свързани с работата на сайта като например IP адрес, тип на браузера, някои технически характеристики на устройството, посетени страници, данни за предпочитан език, избрани продукти в количката, търсени думи в сайта, кликове, предишни и следващи страници.

– Свързване със социални мрежи: Някои наши страници предлагат споделяне със социални мрежи и информацията за вашето посещение на сайта може да бъде споделена с трети страни като Facebook, Google и др. Тези трети страни могат да получат информация за посещението Ви на сайта, както и да добавят бисквитки на Вашето устройство. Ние нямаме контрол върху тази информация и препоръчваме да се информирате директно за политиката им. Ако не искате да споделяте информация за посещението си в нашия сайт, моля не споделяйте съдържание и излезте от профила си в социалната мрежа преди посещението на сайта.

Промени в тази политика за поверителност

Тези Правила за защита на личните данни влизат в сила от 18.05.2018 година.

Дона Лазар си запазва правото да променя и/или обновява настоящата Политика за поверителност по всяко време. Моля, проверявайте периодично Политиката за промени

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези промени, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес: office@arlekinobg.com

12/  Ограничаване на отговорността

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че arlekinobg.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Ако в следствие използването на този Сайт или материали от него се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация,то Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. Онлайн магазин Арлекино прави всичко възможно, за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Информацията на Сайта е получена директно от доставчика или производителя на предлаганите стоки. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Потребителят следва да търси обезщетение за всички вреди директно от съответния производител. Предоставените снимки са единствено за ориентировъчна информация и не бива да се приемат буквално.

13/ Авторски права

Съдържанието във онлайн магазин „Арлекино” –  текст, снимков материал, информация, услуги, видео и графики – е собственост на www.arlekinobg.com и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и където и да е,без изричното писмено съгласие на  www.arlekinobg.com или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. Информацията в този Сайт е предназначени само за Ваша лична информация.

14/ Решаване на възникнали спорове

Всички спорни въпроси се решават в духа на взаимно уважение. При невъзможност на постигане на консенсус, споровете се решават според действащото в Република България законодателство. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.